Dom Development 

Dom Development przydzielił inwestorom 10 320 akcji serii U i 1 000 akcji serii V o łącznej wartości nominalnej 463 564,80 zł, podała spółka. "Emisja 10 320 akcji serii U oraz 1 000 akcji serii V została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 29 marca 2016 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V wskazanym adresatom" - czytamy w komunikacie. Stopa redukcji - nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 10.320 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii U oraz 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii V. "Cena emisyjna akcji serii U wynosiła 40,64 zł za jedną akcję natomiast cena emisyjna akcji serii V wynosiła 44,16 zł za jedną akcję. W ramach subskrypcji zawarto umowę z 2 osobami fizycznymi" - czytamy także.

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police"

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police odwołała ze składu zarządu prezesa Krzysztofa Jałosińskiego, wiceprezesa Wojciecha Narucia i wiceprezes Annę Podolak. Jednocześnie powołała Piotra Wardackiego na stanowisko prezesa zarządu, Tomasza Grzegorza Panasa na wiceprezesa i Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezesa, podała spółka.>>>> 

CI Games 

Globalna premiera mobilnej wersji gry "Lords of the Fallen" (LotF) odbędzie się w najbliższych miesiącach, poinformował prezes CI Games Marek Tymiński. Natomiast wydanie drugiej części tego tytułu na stacjonarne platformy jest realne w 2017 r. >>>> 

Strategia CI Games koncentruje się na rozwoju dwóch kluczowych franczyz: "Snajper Ghost Warrior" (SGW) oraz "Lords of the Fallen" (LotF), poinformował prezes Marek Tymiński. Spółka ma ambitne plany rozwoju i raczej chce reinwestować przyszłe zyski. Nie wyklucza wydawania zewnętrznych produkcji. >>>> 

Unibep 

Unibep zawarł ze spółką z grupy Dantex umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalno-usługowych pod nazwą "Rondo Wiatraczna" przy ul. Grochowskiej w Warszawie za 127,5 mln zł netto, podała spółka.>>>> 

PKN Orlen, Unipetrol

Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - porozumiała się z czeskim operatorem rurociągów - spółką Mero, w sprawie nowych stawek za przesył ropy naftowej rurociągami i uważa je za satysfakcjonujące. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku, a jej szacunkowa roczna wartość wynosi ponad 1 mld koron czeskich.>>>>  

Rada nadzorcza Unipetrolu - spółki zależnej PKN Orlen - powołała na członów RN prezesa PKN Orlen Wojciecha Jasińskiego oraz Zbigniewa Leszczyńskiego. Jednocześnie Jasiński został wybrany przewodniczącym rady od dnia 7 kwietnia br., podała spółka.>>>>  

Best

Oferta 4-letnich obligacji Best serii L3 o łącznej wartości nominalnych 50 mln zł, która jest skierowana do inwestorów detalicznych, ruszy we wtorek, 12 kwietnia, podał Best. To ostatnia emisja obligacji realizowana przez spółkę w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł.>>>> 

Mirbud 

Mirbud otrzymał od Leroy-Merlin Inwestycje pisemną zgodę na podjęcie prac budowlanych, co było warunkiem wejścia w życie umowy wartej 22,81 mln zł brutto, podała spółka. Jej przedmiotem jest budowa sklepu Leroy Merlin w Mielcu.>>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przeprowadzi w kwietniu cztery przetargi na zbycie nieruchomości niezwiązanych z działalnością produkcyjną, podała spółka.>>>> 

Famur 

Famur Famak zawarł z EMO kontrakt o wartości ponad 32 mln zł, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przeładunkowo-transportowego materiałów sypkich o wydajności 6 tys. t/h, poinformowała spółka. EMO to największy terminal przeładunkowy węgla i rudy żelaza w Europie, podano także.>>>> 

Awbud 

Awbud podpisał umowę na budowę hali magazynowej w Lublinie dla Konsorcjum Stali, poinformowała spółka. Wartość kontraktu na budowę magazynu wynosi około 4 mln zł, podano także.>>>> 

Grupa Baltona 

Grupa Baltona zanotowała w marcu br. wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 4% r/r, a w punktach gastronomicznych wzrosły o 18% r/r, podała spółka.>>>>  

Ursus 

Ursus, w ramach rozwoju swojego segmentu autobusów ekologicznych, chce brać udział w przetargach m.in. w Polsce, Szwecji, Anglii, Izraelu, Czechach i Meksyku, poinformował ISBnews prezes Karol Zarajczyk. W naszym kraju spodziewa się ogłoszenia przetargów na zakup 500-600 nowych autobusów elektrycznych w ciągu 3 lat.>>>> 

Atal 

Atal przyjął program emisji obligacji do łącznej kwoty 80 mln zł, podał deweloper. "Podstawowe założenia programu emisji przewidują m.in.:
- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 80 000 000,-zł […]
- propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób
- obligacje […] zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Kruk 

Wartość nakładów na portfele wierzytelności nabyte przez grupę Kruk łącznie w Polsce i za granicą wyniosła 64,1 mln zł w I kwartale 2016 r., zaś wartość nominalna tych wierzytelności wyniosła 412,9 mln zł. Rok wcześniej wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez grupę w Polsce i za granicą wyniosła 44,9 mln zł przy wartości nominalnej 511,2 mln zł, podał Kruk. >>>>  

Robyg  

Spółka zależna Robyga zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości składającej się z działki o powierzchni powyżej 1 ha położonej w Warszawie w dzielnicy Praga Południe za cenę netto 16 mln zł, podała spółka.>>>> 

Agora  

Sieć kin Helios - należąca do Agory - powiększy się o 4 kolejne nowoczesne multipleksy: w Krośnie, Stalowej Woli, Tomaszowie Mazowieckim i Wołominie, oferujące widzom łącznie 16 sal i prawie 2 700 miejsc, podała Agora. Uruchomienie dwóch z nich przewidziane jest w roku bieżącym, a dwóch kolejnych - w 2017 r.>>>> 

Radpol   

Akcjonariusze Radpolu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br.>>>>  

Grupy Duon, Fortum Holding

Fortum Holding nabył 6,65% akcji Grupy Duon w wyniku przymusowego wykupu i osiągnął 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Fortum rozważy też nabycie kolejnych 549 000 akcji spółki do końca grudnia 2023 r. w związku z posiadanymi obecnie warrantami.>>>>  

Solar Company

Solar Company S.A. osiągnął skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,3 mln zł w marcu, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za marzec 2015 r. wyniosły 12,5 mln zł.>>>> 

Plaza Centers 

Plaza Centers N.V. ma wiążącą, wstępną umowę warunkową sprzedaży działki na ok. 15 tys. m2 w Pireusie, koło Aten w Grecji za 4,7 mln euro, podała spółka. >>>> 

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 25,6% r/r do 480,3 mln zł w marcu 2016 r., podała spółka.>>>>