"Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29 marca 2013 r. do 31 marca 2016 r. wyniosła 6,344%" - czytamy w komunikacie.

Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 28 września 2012 r. do 30 września 2015 r. wyniosła 12,717%. 

>>> Czytaj też: "Nie zabierzemy pieniędzy z OFE". Wywiad z Henrykiem Kowalczykiem