Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2016 r., wraz z załącznikami do tych projektów.

Więcej na: biznes.pap.pl