Variant, Murapol 

Murapol nabył 5 752 380 akcji spółki Variant S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego, za 37,74 mln zł, podał Murapol. >>>>  

Petrolinvest 

Petrolinvest odnotował 289,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 240,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały kontrakt z Agro CS na dostawy i dystrybucję płynnego nawozu RSM do Czech, podała Grupa Azoty. Szacowana wartość kontraktu to 80 mln zł.>>>> 

JSW 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów w ramach IX kadencji zarządu, podała spółka.>>>> 

Lotos 

Lotos Paliwa - spółka zależna Grupy Lotos - rozpoczął współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP), podała grupa. >>>>  

Robyg 

Robyg sprzedał już ponad 85% mieszkań w Park Wola Residence. W sprzedaży zostało jeszcze ok. 45 mieszkań o powierzchni 47-90 m2, poinformowała spółka. "Przekazania lokali w Park Wola Residence zaplanowano na II kwartał 2016" - czytamy w komunikacie. 

ES-System  

Zarząd ES-System zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 10,72 mln zł dywidendy z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego, co daje 0,25 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

CCC 

Spółka zależna CCC - eobuwie.pl, zanotowała wartość EBITDA w 2015 r. na poziomie ponad 26,33 mln zł, podało CCC. W związku z powyższym, maksymalna ostateczna cena za 74,99% akcji eobuwie.pl może wynieść ponad 235,66 mln zł.>>>>  

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę na generalne wykonawstwo instalacji do produkcji Nitrocetu oraz instalacji do zatężania kwasu ponitracyjnego za 70,22 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Radpol

Marcin Kowalczyk został powołany do składu zarządu Radpolu - do pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 11 kwietnia br. Zastąpi na tym stanowisku Daniela Dajewskiego, podała spółka. >>>>  

BondSpot

Jacek Fotek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa BondSpot, a dyrektor zarządzająca ds. rozwoju GPW Izabela Olszewska, członek rady nadzorczej BondSpot, została delegowana do czasowego wykonywania czynności prezesa BondSpot, podała spółka.>>>>    

Energa

Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br. i zdecydowała o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln zł. Po dodaniu odpisu wysokości 117 mln zł związanego z nabyciem portfela farm wiatrowych w 2013 r. łączny wpływ odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy Energa wynosi 304,6 mln zł.>>>>  

PCC Exol 

PCC Exol proponuje przeznaczenie kwoty 6,899 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,04 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>