"Bazą do skutecznej realizacji strategii jest zakończenie procesu integracji operacyjnej Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. do końca 2016 roku, a także połączenie prawne Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bankiem Polska S.A. w połowie tego roku" - czytamy w komunikacie.

Cztery równorzędne filary strategii to:

- koncentracja na kliencie;

- wsparcie klientów korporacyjnych w ich międzynarodowej ekspansji;

- zintegrowany bank uniwersalny ("zwiększający cross-selling, umożliwiający obsługę każdego aspektu działalności, zarówno poszczególnych klientów, jak i wybranych branż");

- oparcie usług na technologii cyfrowej w każdym segmencie działalności, podano także.

"Rok po połączeniu dwóch banków, jesteśmy coraz bliżej ukończenia procesu integracji. Jednocześnie jesteśmy gotowi, aby w połowie bieżącego roku połączyć się z Sygma Bankiem Polska. Fuzja z Sygma Bankiem Polska wzmocni naszą działalność w obszarze consumer finance. Uznaliśmy, że to dobry moment do aktualizacji strategii rozwoju naszego zintegrowanego banku" - powiedział prezes Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że wspomniane połączenia znacząco umacniają pozycję rynkową banku - należy on do grona największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej i liczby klientów, a w niektórych obszarach, jak np. sektor agro czy międzynarodowa bankowość korporacyjna, jest liderem pod względem udziałów w rynku.

"Przy założeniu stabilnego wzrostu gospodarki, strategia przewiduje osiągnięcie następujących celów w perspektywie 2018 roku:

- uzyskanie ponad 5% udziału w rynku kredytów i depozytów;

- poprawę efektywności, która wynikać będzie zarówno z synergii kosztowych związanych z integracją banków, jak i zwiększania przychodów;

- wzrost wyniku z działalności bankowej (NBI) mierzony średnioroczną złożoną stopą wzrostu o 14% w okresie pomiędzy 2015 a 2018 rokiem, poprzez wdrożenie nowych inicjatyw we wszystkich liniach biznesowych;

- obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z 74% w 2015 r. (bez uwzględnienia kosztów integracji) do ok. 55% w 2018 r.

- wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ok. 10%" - czytamy w komunikacie.

Prezes wskazał, że zakończenie integracji pozwoli na realizację synergii po stronie kosztowej. Jednak - jak podkreślił - bazą do poprawy efektywności w kolejnych latach ma być systematyczna poprawa wyniku z działalności bankowej.

"Posiadamy ofertę dla każdej z grup klientów i zamierzamy to wykorzystać do dalszego rozwoju. Chcemy rosnąć w każdym obszarze, być bankiem zintegrowanym, wykorzystującym w pełni potencjał naszej uniwersalnej oferty do zwiększenia przychodów" - podsumował Bogus.

Bank potwierdził też w komunikacie szacowany sumaryczny efekt synergii wynikających z połączenia BGŻ i BNPP Polska w roku 2017 w wysokości 350 mln zł, w tym 258 mln zł synergii kosztowych. Ponadto podał, że planuje osiągnięcie synergii związanych z połączeniem BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska w roku 2018 w wysokości 86 mln zł, w tym 31 mln zł synergii kosztowych.

BGŻ BNP Paribas informował w połowie marca, że połączenie operacyjne z Sygma Bank Polska nastąpi w 2017 roku i jest w trakcie szacowania zarówno kosztów, jak i synergii związanych z integracją Sygma Banku z BGŻ BNP Paribas.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW