Od 12 kwietnia do 14 kwietnia przewidziano proces budowania księgi popytu. 14 kwietnia 2016 r. (po zakończeniu book buildingu) nastąpi podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

Od 15 kwietnia do 19 kwietnia nastąpi przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej, w tym: do 18 kwietnia przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu i do 19 kwietnia przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów instytucjonalnych.

Na 20 kwietnia zaplanowano przydział akcji oferowanych (akcji sprzedawanych i PDA). Ok. 1 tygodnia od przydziału przewidywany jest termin rozpoczęcia notowań akcji sprzedawanych i PDA na rynku regulowanym, a ok. 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych - termin rozpoczęcia notowań akcji serii B na rynku.

W grudniu ub.r. Master Pharm zawiesił ofertę publiczną ze względu na sytuację rynkową.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych.

Do końca ub.r. spółka miała przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną do 6,85 mln akcji, w tym do 5 mln akcji nowej emisji i 1,85 mln akcji sprzedawanych.

W 2014 roku Grupa zanotowała 45,3 mln zł przychodów, 11,9 mln zł EBIT i 9,3 mln zł zysku netto (dane pro forma).