"Ministerstwo Finansów informuje, że banki Citi, HSBC, ING, Societe Generale oraz UniCredit otrzymały mandat na zorganizowanie ponownego otwarcia wyemitowanych w styczniu br. obligacji 20-letnich nominowanych w euro o terminie zapadalności 18 stycznia 2036 r. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie. 

W styczniu 2016 r. MF sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%. 

>>> Czytaj też: Sektor bankowy ratuje e-administrację. Inaczej nie byłoby sukcesu "500 plus"