Wniosek wpłynął 8 kwietnia. Sprawa jest w toku, podano w informacji.

Emest jest spółką holdingową i należy do grupy kapitałowej DNLD.

W połowie marca br. Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji GetBack. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi: m.in.uzyskania zgody UOKiK na transakcję.

GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.