Biuro Inwestycji Kapitałowych zawiesiło ofertę publicznąWarszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych i Belancor (sprzedający) podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej spółki. Głównym powodem było zbyt wysokie dyskonto, jakiego oczekiwali inwestorzy uczestniczący w procesie book-buildingu, podała spółka. BIK rozważy powrót do IPO w sytuacji lepszej koniunktury na rynku.

"W ramach spotkań z inwestorami spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem naszą ofertą. Doceniali oni nasz model biznesu i dobre perspektywy rozwoju. Jednak ze względu na wymagającą sytuację na rynku kapitałowym oczekiwane było zbyt duże dyskonto do wartości firmy, które implikowało cenę emisyjną oraz cenę sprzedaży akcji na nieakceptowanym przez nas poziomie, a tym samym byłoby szkodliwe z punktu widzenia interesów obecnych akcjonariuszy, spółki i dalszego rozwoju. Znamy swoją wartość i nie mogliśmy zgodzić się na takie warunki. Nie rezygnujemy całkowicie z przeprowadzenia oferty publicznej i planów debiutu giełdowego. Rozważymy powrót do IPO w sytuacji lepszej koniunktury na rynku kapitałowym" - powiedział prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie.

Na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 8 grudnia 2015 r., oferowanych było 1 130 000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych było do 569 606 istniejących akcji serii H. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekiwało wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Celem emisyjnym była rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie, przypomniano.

"Zarząd BIK S.A. zamierza kontynuować realizację przygotowywanych projektów i finansować je z alternatywnych źródeł. W zakresie rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowy Centrum Logistycznego Kraków III poniesione już zostały nakłady m.in. na zakup gruntów, uzbrojenie terenu i wstępne przygotowanie projektów" - czytamy dalej.

Prezes Koszany dodał, że spółka jeszcze w tym roku rozpocznie rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu finansując inwestycję z własnych środków generowanych z bieżącej działalności.

Po styczniowym zawieszeniu oferty spółka podała, że oferta zostanie wznowiona i rozpocznie się od budowy księgi popytu w dniach 11-12 kwietnia.

Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor są osoby fizyczne.

BIK zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)