"Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. [...] postanawia podzielić zysk netto spółki za rok 2015 w kwocie 150 821 060,75 zł, w następujący sposób:
- kwotę 125 734 116,90 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę 25 086 943,85 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 15 lipca, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 5 sierpnia (kwota 47 268 465,00 zł) i 7 grudnia 2016 roku (kwota 78 465 651,90 zł).

Liczba zarejestrowanych akcji spółki to 9 621 988 szt.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)