W kolejnym roku popyt na stal wzrośnie w krajach UE o 1,7 proc., zaś na całym świecie o 0,4 proc. (PAP)