KNF rozpatruje wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie wykluczenia z obrotuWarszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpłynął wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF o bezterminowym wykluczeniu akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW.

"Decyzja z dnia 8 marca 2016 r. wykluczająca bezterminowo papiery wartościowe (akcje) spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest ostateczna i prowadzone jest postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, utrzymująca w mocy decyzję KNF z dnia 8 marca 2016 r. w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu, stanie się ostateczna (tj. w momencie jej doręczenia spółce)" - czytamy w komunikacie.

8 marca br. KNF wykluczyła akcje Cash Flow bezterminowo z obrotu giełdowego, co miało nastąpić po upływie 30 dni od dnia, w którym ta decyzja KNF stanie się ostateczna, i nałożyła na spółkę karę w wysokości 250 tys. zł.

Kara została nałożona w związku z nieprzekazaniem przez spółkę KNF, giełdzie i do publicznej wiadomości okresowych raportów finansowych poczynając od raportu za I poł. 2014 r.

(ISBnews)