″Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Wydział I Cywilny doręczył emitentowi postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustanowienie zarządcy dla zajętego w egzekucji prawa udziałowego do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego wobec emitenta″ - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca ARP złożyła wniosek do sądu o ustanowienie w Hawe zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych z praw udziałowych w spółkach zależnych od Hawe.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.