"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie większej niż 200 000 000 akcji" – czytamy w uchwale.

Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,35 zł. W przypadku, jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 roku doszłoby do scalenia akcji cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie proporcjonalnie do wskaźnika przeprowadzonego scalenia akcji, podano również.

"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać zrealizowane w jednym lub w wielu etapach w zależności od woli uprawnionych z warrantów" - czytamy dalej.

Velto Cars działa segmencie Car Fleet Management. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2012 r.

(ISBnews)