Przedstawiona podczas spotkania skala podatkowa:

do 1,5 mln PLN obrotów miesięcznie – kwota wolna

1,5 mln PLN do 17 mln PLN obrotów miesięcznie – 0,4%

17 mln PLN do 170 mln PLN obrotów miesięcznie – 0,8%

powyżej 170 mln PLN obrotów miesięcznie – 1,4%

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zaproponowana skala podatkowa nie odzwierciedla idei wyrównania szans między małymi i średnimi podmiotami handlu w Polsce a sieciami wielkopowierzchniowymi i dyskontowymi. Zdaniem Polskiej Izby Handlu problemem jest zbyt niska kwota wolna od podatku i względnie wysoki, w stosunku do rentowności małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, pierwszy próg podatkowy – 0,4% obrotu. Aby spełnić warunek wyrównania szans, o którym mówili przedstawiciele rządu podczas wcześniejszych konsultacji, należałoby usunąć ze skali pierwszy próg podatkowy i ustalić kwotę wolną w wysokości co najmniej 200 mln PLN – co odpowiada definicji małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu.

Jeżeli jednak zgodnie z sugestiami przedstawicieli rządu, które zostały złożone podczas spotkania, zostanie wprowadzony podatek liniowy z kwotą wolną 204 mln PLN rocznie, byłoby to częściowe wypełnienie postulatów branży zgłoszonych w lutym bieżącego roku. Podatek taki miałby charakter fiskalny bez efektu wyrównania szans wobec największych sieci dyskontów i hipermarketów. W takim scenariuszu najbardziej ucierpiałaby konkurencyjność średnich sieci handlowych w Polsce – dodaje prezes PIH.

W opinii Polskiej Izby Handlu w celu zapewniania efektu wyrównania szans właściwe byłoby wprowadzenie dwóch stawek podatku:

do 17 mln PLN obrotów miesięcznie – kwota wolna

od 17 mln PLN do 170 mln PLN obrotów miesięcznie – 0,8%

od 170 mln PLN obrotów miesięcznie – 1,4%

Propozycje te odpowiadają najwyższym zaproponowanym na spotkaniu progom podatkowym.

Należy jednak dodać, że wszystko zależy od nieprzedstawionej jeszcze definicji franczyzy i powiązań kapitałowych od których zależy rzeczywiste obciążenie polskich przedsiębiorców.

Ponadto przedstawiona propozycja nie zapewnia stabilności podatkowej w kontekście możliwych zastrzeżeń co do zgodności z prawem europejskim w zakresie opodatkowania towarów akcyzowych.

>>> Czytaj też: Finalna wersja podatku od handlu pojawi się w ciągu 2-3 tygodni