Według obecnego prawa kantony mogą swobodnie ustalać własne zasady dotyczące kar za zaśmiecanie na ulic, ale rząd federalny jest tak bardzo zaniepokojony problemem, który kosztuje samorządy 200 mln franków rocznie – że postanowił ustalić wysoką grzywnę na poziomie federalnym.

Proponowane zmiany w prawie spowodowały by, że wyrzucenie na ulicę: puszki, torebki, gumy do życia, czy tez niedopałku było by karane natychmiast i wykroczenie to kosztowałyby 300 franków. Kara będzie nakłada za zaśmiecanie ulicy, ale i środków transportu i innych miejsce publicznych.

Maksymalna grzywna za wyrzucenie dużej ilości śmieci w miejscach niedozwolonych wynosi 20 tys. franków szwajcarskich.

Tym samym Szwajcaria kroczy drogą Singapuru, gdzie wyrzucenie śmieci na ulicę kończy się mandatem w wysokości 1000 dolarów singapurskich.

>>>Czytaj więcej: Balony wypełnione śmieciami. Propagandowa wojna