PGNiG: Wybrano 12 innowacyjnych projektów pod kątem potrzeb PGNiG TermikaWarszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Na "Warsztatach Innowacyjnych Pomysłów", organizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Izbą Gospodarczą Gazownictwa, zostanie zaprezentowanych 12 projektów wybranych spośród prawie 100 zgłoszeń. W planach są kolejne warsztaty tego typu.

"Firmy przedstawiły wiele interesujących, innowacyjnych projektów w ramach otwartego poszukiwania pomysłów na rozwiązania odpowiadające wyzwaniom technologicznym i środowiskowym spółki PGNiG Termika SA" - czytamy w komunikacie.

Celem naboru było znalezienie praktycznych rozwiązań spełniających technologiczne i środowiskowe wyzwania PGNiG Termika. Proponowane projekty wykonawcze miały być możliwe do demonstracji, pilotażu i komercyjnego wdrożenia oraz zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Nabór skierowany był w szczególności do start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw a proponowane rozwiązania musiały przedstawiać potencjał do ich komercyjnego wdrożenia. Wybrano dwanaście projektów, które zostaną zaprezentowane podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów 20 kwietnia br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Spośród wybranych rozwiązań, do szczegółowej prezentacji zakwalifikowały się projekty dotyczące:

- Zmniejszenia emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska;

- Zwiększenia efektywności energetycznej infrastruktury;

- Monitoringu online sieci ciepłowniczych - inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;

- Efektywnych sposobów zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;

- Sposobów zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla.

"Przedsięwzięcie to organizujemy po raz pierwszy. Chcemy nawiązać bliższą współpracę ze środowiskiem, które w sposób naturalny jest generatorem nowych idei, pomysłów i technologii. Udział w tego typu projektach poszerza możliwości rozwoju naszego koncernu oraz umożliwia wykorzystanie efektów synergii know-how podmiotów zewnętrznych oraz kapitału intelektualnego, aktywów wytwórczych i infrastrukturalnych GK PGNiG″ – powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

"Liczba zgłoszeń na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów dowodzi, że w Polsce bardzo dobrze rozwija się myśl technologiczna. Dysponujemy ogromnym potencjałem intelektualnym, który czeka na zagospodarowanie. Sądzę, że już wkrótce otwarte innowacje będą coraz częściej wykorzystywane przez firmy i naukowców. Dzięki warsztatom, nie tylko naukowcy będą mogli skomercjalizować swoje technologie, ale również firmy z sektora MŚP będą mogły zdobyć rynek dla swoich gotowych rozwiązań" - dodał wiceprezes ARP Michał Szaniawski.

Podczas warsztatów wyłonione firmy będą miały możliwość szczegółowej prezentacji zaproponowanych przez siebie rozwiązań. Przedstawiciele PGNiG Termika wskażą pomysły, których realizacja najpełniej odpowiada potrzebom spółki. Wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na realizację swoich projektów.

Organizowane warsztaty są pierwszą imprezą z zaplanowanego cyklu. Kolejne będą dotyczyły różnych obszarów działalności GK PGNiG, w tym upstream, dystrybucji i użytkowania gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

(ISBnews)