Hawe, SG Legal

Sąd ustanowił spółkę SG Legal Sierota Gugała sp. j. (SG Legal) kuratorem dla obligatariuszy Hawe w trwającym postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. >>>>  

Hawe oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS) złożyły w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli spółek Alcatel-Lucent Polska, TP Teltech z grupy Orange oraz byłych członków zarządu Hawe, poinformowało Hawe.>>>>  

Kerdos Group 

Wierzyciel Kerdos Group Paweł Zawadzki złożył w sądzie wniosek o upadłość spółki, podał Kerdos. >>>> 

Mirbud 

Mirbud zawarł z Gminą Wrocław - Zarządem Inwestycji Miejskich umowę na budowę Liceum Ogólnokształcącego nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym za 36,53 mln zł brutto, podała spółka.>>>>  

Integer.pl 

Obligacje serii NT0217 spółki Integer.pl o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł będą notowane na Catalyst od środy, 20 kwietnia br., podała GPW.>>>> 

Hutmen

Hutmen odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Immofinanz 

Immofinanz zawarł umowy w sprawie nabycia 25 690 163 akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo), stanowiących ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, po cenie 23,5 euro za walor, co daje całkowitą wartość transakcji ok. 604 mln euro. Nabycie udziałów jest pierwszym krokiem do pełnego połączenia spółek, które będzie poprzedzone sprzedażą rosyjskich aktywów Immofinanz.>>>>  

PCM 

Prime Car Management (PCM) sfinansowała 3 026 pojazdów w I kw. br., co stanowi wzrost o 30% r/r, podała spółka.>>>> 

MOL 

MOL odnotował 256,55 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,08 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 324,96 mld HUF wobec 50,87 mld HUF straty rok wcześniej.>>>>  

Grupy Lotos 

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. operacyjnych, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju i wiceprezesa ds. korporacyjnych w ramach IX wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.>>>> 

WDX 

WDX odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

OPTeam

OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) za 70 mln zł. Po zamknięciu transakcji OPTeam będzie właścicielem 100% PeP.>>>> 

Comarch 

Comarch wdroży kilka modułów jako główny mechanizm zarządzania i administracji programów lojalnościowych, w Scandinavian Airlines System (SAS), poinformowała spółka.>>>> 

Robyg 

Robyg sprzedał już ponad 40% mieszkań w I etapie Villa Nobile. W tej fazie projektu w sprzedaży jest ok. 100 mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 140 m2, podała spółka. >>>>  

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics zaoferuje do 50 tys. niezabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej równej nie więcej niż 50 mln zł, podała spółka. Środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji krótkoterminowych serii A0 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48 mln zł.>>>> 

Selvita 

Selvita złożyła zgłoszenie IND (ang. Investigational New Drug), czyli nowego leku będącego w fazie badań przedklinicznych, do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) dotyczącego związku SEL24, który jako pierwszy kandydat kliniczny rozwijany przez spółkę ma szansę trafić do badań klinicznych z udziałem pacjentów, podała Selvita. Po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia IND przez FDA, Selvita planuje rozpoczęcie badań klinicznych w III kw. 2016 r.>>>> 

DTP 

Liczba akcji DTP objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie PRA Group Polska przekroczyła minimalną, zakładaną liczbę ok. 28,57 mln, co oznacza ziszczenie się warunku zamieszczonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka.>>>> 

Verbicom

Verbicom chce wypłacić wyższą dywidendę niż przed rokiem, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Obecnie zarząd pracuje nad aktualizacją strategii i dokładna rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie zależeć od jej założeń.>>>> 

Wawel 

Akcjonariusze Wawel zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 rok kwoty 29,99 mln zł, co da wypłatę w wysokości 20 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 18 maja.>>>> 

Mennica Polska 

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o wypłacie dywidendy w kwocie 0,40 zł na jedną akcję za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 maja.>>>> 

Alior Bank 

Alior Bank przydzielił 150.000 obligacji serii P1A wobec zapisów na 444.444 sztuk tych papierów, podał bank. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 150 mln zł, a średnia stopa redukcji wyniosła 66,25%.>>>> 

Getin Noble Bank 

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 1,12 mln zł na kapitał zapasowy i scaleniu akcji w stosunku 3:1, wynika z uchwał walnego.>>>>