Kerdos złożył wniosek o upadłość na wypadek odrzucenia wniosku o sanacjęWarszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Kerdos Group złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, w związku z potencjalnym ryzykiem nieuwzględnienia wniosku dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego, podał Kerdos.

"Jednocześnie [...] zarząd spółki wniósł o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku restrukturyzacyjnego i wstrzymanie rozpoznania niniejszego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.

W połowie marca Kerdos Group złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Pod koniec ub. roku sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Kerdos Group z wniosku spółki.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

(ISBnews)