Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnioneWarszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 2 857 120,00 zł i kwocie na jedną akcję 0,08 zł. Tym samym, warunek zamieszczony w pkt. 25 lit. (c) wezwania został spełniony. Mając na uwadze powyższe, jak również ziszczenie się pozostałych warunków wskazanych w pkt. 25 wezwania […] wszystkie warunki wskazane w treści wezwania zostały spełnione" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj spółka podała, że liczba akcji DTP objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie PRA Group Polska przekroczyła minimalną, zakładaną w warunkach wezwania liczbę ok. 28,57 mln.

Pod koniec lutego PRA Group Polska ogłosiła wezwanie na 100% akcji DTP po cenie 4,9 zł za jedną akcję.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

PRA Group to międzynarodowa grupa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Na polskim rynku obecna jest od 2014 r. W procesie windykacji na terenie Polski PRA Group korzysta z usług lokalnych podmiotów.

(ISBnews)