Alior Bank

Zarząd Alior Banku ustalił ostateczne warunki obligacji serii P1B, emitowanych w ramach drugiej publicznej oferty adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70 000, a ich łączna maksymalna wartość nominalna 70 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 21 do 28 kwietnia 2016 r., a przewidywany dzień emisji to 16 maja, podał bank. "Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,0% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,0% w skali roku. Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r." - czytamy w komunikacie. Maksymalna liczba oferowanych obligacji jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II), podano także.

BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank Polska 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas z Sygma Bank Polska poprzez przeniesienie całego majątku Sygma Bank Polska na Bank BGŻ BNP Paribas, podała Komisja. >>>>  

PGE 

Wolumen sprzedaży detalicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do odbiorców finalnych wyniósł 10,7 TWh w okresie styczeń -marzec br. wobec 9,8 TWh rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe. "Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 10,7 TWh (9,8 TWh w okresie styczeń-marzec 2015 r.). Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 8,6 TWh (8,4 TWh w okresie styczeń-marzec 2015 r.)"- czytamy w komunikacie. PGE podało, że produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 13,2 TWh (wobec 14,5 TWh w okresie styczeń-marzec 2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 8,5 TWh (10,0 TWh w okresie styczeń -marzec 2015 r.).

Eurocash 

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r., podała spółka.>>>>  

Orbis

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,9% r/r do 247,2 mln zł w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.>>>> 

PCC Exol

Akcjonariusze PCC Exol zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu 6,9 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.>>>> 

Grupa Żywiec 

Grupa Żywiec odnotowała 59,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Prime Minerals 

Prime Minerals przeprowadzi ofertę prywatną do 200 000 akcji serii G w celu pozyskania kapitału na budowę kopalni niklu w Indonezji, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 30 zł.>>>>  

Grupa Kęty 

Grupa Kęty odnotowała 54,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 35,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Grupa Kęty po I kw. 2016 r. podtrzymuje prognozę wyników finansowych za 2016 r., podała spółka.>>>> 

Grupa Kęty po bardzo dobrym I kw. 2016 r. optymistycznie patrzy na kolejny kwartał. W segmencie systemów aluminiowych liczy na eksport do Stanów Zjednoczonych, a w segmencie opakowań giętkich skupia się na zwiększaniu wolumenu sprzedaży, poinformowali członkowie zarządu spółki.>>>>  

Fabryka Mebli Forte

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja.>>>>  

Indata Software 

Indata Software celuje w zwiększenie EBITDA i osiągnięcie wysokiej rentowności w 2016 roku, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Czapla. Podtrzymuje ponadto rozwój poprzez akwizycje - rozmawia o zakupie niemieckiej spółki oraz krajowej, która ma dużą ekspozycję na eksport.>>>>  

Indata zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o 5,44 mln zł dofinansowania dla projektu pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka.>>>>  

AmRest Holdings 

Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła 858,22 mln zł w I kw. 2016 roku, co stanowiło wzrost o 14,4% r/r. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 13,6%, podała spółka na podstawie wyników wstępnych, zawierających "pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.>>>> 

AmRest Holdings SE podpisała umowę ze Starbucks Coffee Company dotyczącą nabycia operatora sieci Starbucks w Niemczech (144 lokale) za szacunkowo 41 mln euro. Umowa wejdzie w życie 23 maja, co oznacza, że w tym dniu AmRest uzyska licencję na prowadzenie i rozwój kawiarni Starbucks na tym rynku, podała spółka. AmRest planuje potroić liczbę kawiarni w Niemczech poprzez dynamiczny rozwój sieci w perspektywie nadchodzących lat.>>>>  

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics dokonał przydziału wszystkich 50 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.>>>>   

Monnari Trade 

Zarząd Monnari Trade zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Monnari Trade planuje umocnić swoją pozycję na rynku poprzez akwizycje w branży oraz rozwój nowych marek, poinformował prezes Mirosław Misztal.>>>>  

Monnari Trade odnotowało 46,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Kernel Holding 

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 6% r/r do 1,41 mln ton w III kw. roku obrotowego 2015/2016 (zakończonym 31 marca 2016 r.), podała spółka.>>>> 

Echo Investment 

Echo Investment wypłaci drugą zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w piątek, 22 kwietnia, wynika z komunikatu spółki. Według wcześniejszych zapowiedzi ta zaliczka ma wynieść 0,71 zł na akcję.>>>> 

Unibep   

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 18 maja.>>>>  

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper wygrał przetarg na zakup nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,25 ha we Wrocławiu, poinformowała spółka. Wartość transakcji wynosi ok. 13,4 mln zł, podano także.>>>> 

PCC Rokita 

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 88,94 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4,48 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Inpro 

Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o wniosku w sprawie przeznaczenia na dywidendę 12,01 mln zł z zysku netto na 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję, podała spółka.>>>>   

Multimedia Polska  

Multimedia Polska liczy na przyspieszenie wzrostu biznesu na poziomie EBITDA do co najmniej 7% dzięki usługom dodanym, w tym sprzedaży energii i gazu, poinformował prezes Andrzej Rogowski.>>>>  

Multimedia Polska chce do września tego roku ustalić koncepcję refinansowania z bankami. Spółka chce obniżyć zobowiązania ok. 300-400 mln zł, poinformował prezes Andrzej Rogowski.>>>>  

Multimedia Polska może w tym roku ponieść nakłady inwestycyjne rzędu 150-160 mln zł, nie uwzględniając kwoty na akwizycje, poinformował prezes Andrzej Rogowski.>>>> 

Multimedia Polska nadal bierze pod uwagę ofertę publiczną akcji lub pozyskanie inwestora branżowego, poinformował prezes Andrzej Rogowski.>>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) BGŻ BNP Paribas chce zwiększyć aktywa do 700-800 mln zł na koniec br. wobec niespełna 300 mln zł obecnie i powalczyć o udział w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie 3-5%, poinformował prezes Jarosław Skorulski.>>>>  

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży 254 mieszkania i 14 lokali usługowych w ramach III etapu stołecznej inwestycji Atal Marina Apartamenty, podała spółka.>>>> 

Magellan 

Mediona - dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A. - zobowiązuje się do podniesienia ceny za akcję Magellana oferowaną w wezwaniu o 4 zł za akcję, tj. do 68 zł za akcję pod warunkiem, że akcjonariusze Magellana zagłosują podczas walnego zgromadzenia za niewypłacaniem dywidendy lub - jeśli zdecydują o jej wypłaceniu - ustalą dzień dywidendy na nie wcześniej niż 15 czerwca, zaś dzień wypłaty nie wcześniej niż na 30 czerwca br., podał Magellan.>>>> 

BZ WBK  

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 rok w wysokości 587,56 mln zł oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., podał bank.>>>>  

Energa 

Energa obejmie 15-16% udziałów w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), a jej zaangażowanie finansowe w projekt to 500 mln zł, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.>>>> 

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia podpisał umowę z Metrostavem na wykonanie 16 obiektów mostowych w ramach budowy drogi S7 Gdańsk - Elbląg za 49,9 mln zł brutto, podała spółka.>>>>