Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 18,6% (przed miesiącem odpowiednio: 14,2% i 21,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w ostatnich kilku miesiącach. Odpowiednie prognozy są pozytywne, lepsze od formułowanych w marcu i zbliżone do sygnalizowanych w analogicznym miesiącu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 25% (przed rokiem 23,4%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich dwóch miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych., podał też GUS.

Urząd zwrócił też uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (61,3% w kwietniu 2013 r., 71,8% rok później). W kwietniu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (73,3% w kwietniu br., 73,7% przed rokiem).

"W kwietniu 15,7% przedsiębiorstw budowlano- montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 73,8% jako wystarczające, a 10,5% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15,7%, 73,4%, 10,9%)" - czytamy dalej. 

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w kwietniu na poziomie plus 5,2 pkt wobec plus 2,4 pkt w marcu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 12,1% (przed miesiącem odpowiednio: 15,1% i 12,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny sprzedaży są najlepsze od 2008 roku, podkreślono w materiale.

"W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W kwietniu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 12,3 w kwietniu, plus 8,1 przed miesiącem), pojazdy samochodowe (plus 9,4 w kwietniu, plus 6,2 w marcu) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 6,2 w kwietniu, minus 1,6 miesiąc wcześniej). Przedstawiciele branży żywnościowej oceniają koniunkturę lepiej niż przed miesiącem (minus 0,2 w kwietniu, minus 4,1 w marcu)" - czytamy w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu br. na poziomie plus 10,3 (wobec 8,6% w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,2% (przed miesiącem odpowiednio 19,0% i 10,5%), podał też GUS.

>>> Czytaj też: Przekroczyłeś prędkość i zapomniałeś prawa jazdy? Policja nic ci nie zrobi