W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,7% (wobec wzrostu o 6,3% m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w marcu br. o 21% r/r (ale spadły o 0,5% m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń-marzec br. zwiększyła się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,9%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 3%, podano w komunikacie.

>>> Czytaj też: 1,5 tys. nowych miejsc pracy. Mercedes wybuduje w Polsce fabrykę za 800 mln euro