W marcu wzrost sprzedaży usług w transporcie w skali roku wyniósł 3,0 proc. wobec 3,7 proc. w lutym.

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W GÓRĘ O 2,9 PROC. RDR

Przewozy ładunków ogółem w I kwartale br. wyniosły 114,2 mln ton, tj. o 2,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Transportem kolejowym w okresie trzech miesięcy br. przewieziono 50,0 mln ton ładunków (o 0,6 proc. mniej niż przed rokiem)

Transportem samochodowym zarobkowym od początku roku przewieziono 49,0 mln ton ładunków, tj. o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Transportem rurociągowym przetłoczono w okresie trzech miesięcy br. 13,0 mln ton ropy i produktów naftowych, o 2,4 proc. więcej niż przed rokiem.

PRZEŁADUNKI W PORTACH W GÓRĘ O 1,2 PROC. RDR

W portach morskich od początku roku przeładowano 17,6 mln ton ładunków, tj. o 1,2 proc. więcej niż przed rokiem.

KONIUNKTURA W TRANSPORCIE DODATNIA

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany pozytywnie, nieco lepiej niż w marcu.

"Bardziej korzystne są prognozy dotyczące przyszłej sprzedaży, a wskazania w zakresie bieżącej, po raz pierwszy od października ub. roku, nie są negatywne. Lepsze są także przewidywania w zakresie popytu, przy jednoczesnej poprawie pesymistycznych ocen bieżących w tym obszarze. W drugim miesiącu z kolei utrzymują się pozytywne przewidywania sytuacji finansowej, mniej niekorzystne niż w marcu br. są oceny bieżące w tym zakresie. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się kontynuacji spadku cen usług transportowych. Możliwy jest nieco większy niż prognozowano przed miesiącem wzrost zatrudnienia" - napisano. (PAP)