"Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu na dzień 25 kwietnia 2017 r. oraz nie mają formy dokumentu" – czytamy w komunikacie.

"Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot" – czytamy dalej.

GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.

(ISBnews)