Orange Polska 

Orange Polska odnotował 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 171 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Po wynikach za I kwartał tego roku Orange Polska podtrzymuje prognozę skorygowanego wyniku EBITDA w przedziale 3,15-3,3 mld zł w całym 2016 roku, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.>>>>  

Orange Polska chce zdecydowanie przyspieszyć pozyskiwanie klientów internetu światłowodowego wobec 10 tys. pozyskanych w I kw. 2016 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.>>>>  

Orange Polska ocenia, że jego "machina sprzedażowa" w segmencie mobilnym jest rozpędzona i chce utrzymać wysokie tempo w kolejnych okresach, poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.>>>>  

Orange Polska nie widzi powodu, żeby nie uzyskać w tym roku kolejnych 300 mln zł oszczędności w ramach stałego procesu optymalizacji bazy kosztowej, poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.>>>> 

PGE 

PGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 1,8 mld zł zysku EBITDA i ok. 0,9 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2016 r. według wstępnych szacunków, podała spółka.>>>> 

Voxel 

Zarząd Voxel zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5,78 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.>>>> 

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowała 5,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Gekoplast 

Gekoplast proponuje przeznaczenie na wypłatę dywidendy ponad 50% zysku netto wypracowanego w roku 2015 tj. 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

Mo-Bruk 

Mo-Bruk odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Aplisens 

Aplisens podjął uchwałę o rekomendowaniu przeznaczenia kwoty 3,43 mln zł, czyli 0,26 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka.>>>> 

Emperia 

Emperia odnotowała 48,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Zobacz też rekomendacje

ABC Data 

ABC Data inwestuje w rozwój segmentu usług z wartością dodaną w ramach swojej dywizji Value+, co jest jedną z kluczowym inicjatyw strategicznych grupy, poinformowała prezes Ilona Weiss.>>>>  

Budimex  

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 207,81 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 8,14 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

The Farm 51 

The Farm 51 planuje premierę "Chernobyl VR Project" na Oculus Store w czerwcu, a w kolejnych miesiącach dostępne będą wersje na inne platformy, podała spółka.>>>> 

PKN Orlen   

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 855,42 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca.>>>> 

Kulczyk Investments  

Kulczyk Investments (KI) sprzedał 24 mln akcji SABMiller plc (SABMiller), stanowiących ok. 1,5% wyemitowanego kapitału, za 1 mld funtów, podał SABMiller.>>>> 

mBank   

Dom Maklerski mBanku zostanie włączony w struktury mBanku na przełomie maja i czerwca, podała instytucja.>>>> 

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii BI o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.>>>>   

Pekaes 

Pekaes oczekuje, że dzięki rozpoczynanym inwestycjom w Porcie Gdynia będzie mógł zoptymalizować cały łańcuch dostaw i lepiej wykorzystać swoje zasoby w spedycji morskiej w połączeniu z krajową siecią drobnicową, podała spółka.>>>>  

Pragma Inkaso 

Łączna wartość pozyskanych przez Grupę Pragma Inkaso wierzytelności w I kw. 2016 r. wyniosła 365 mln zł, co stanowi wzrost o 136% r/r, poinformowała spółka.>>>>  

Atal 

Atal rozpoczął sprzedaż mieszkań w III etapie projektu Atal Francuska Park w Katowicach. Osiedle powiększy się o 183 lokale, które znajdą się w trzech budynkach, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2016 r.>>>>  

Asseco Poland 

Exictos - portugalska spółka IT z grupy Asseco Poland - uwzględnia zmianę nazwy na Asseco PST w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Daniel Araújo. Liczy on na 10-15% wzrostu wyników w tym roku.>>>>   

Grupy Azoty  

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,84 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>

Bumech    

Konsorcjum w składzie Bumech oraz Grottech (wykonawca) zawarło z Uniprom Metali z siedzibą w Czarnogórze (zamawiający) umowę na prowadzenie wydobycia rudy aluminium (boksytu) na rzecz zamawiającego w kopalni boksytu w miejscowości Niksić - złoże Biocki Stan oraz złoże Djurkov Do w Czarnogórze.>>>> 

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing wraz ze spółkami zależnymi dostarczy kolejne dwa samoloty Airbus A321 dla Small Planet Airlinesw ramach długoterminowego leasingu operacyjnego, podała spółka. Wartość transakcji nie została ujawniona.>>>>  

Neuca 

Celem jest wzrost konkurencyjności i jakości oferty dla niezależnych aptek poprzez wprowadzanie innowacji. Neuca liczy także na pozytywną kontrybucję projektów medycznych do zysku netto grupy dzięki efektom synergii, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Józefacki.>>>>  

Cognor 

PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił wezwanie na 26,16 mln akcji spółki Cognor, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.>>>> 

Alior Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank. Alior przejmie SKOK 1 czerwca, podała Komisja.>>>>  

Elektrobudowa   

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

GTC  

Globe Trade Centre (GTC) uzyskał pozwolenie na użytkowanie drugiego budynku kompleksu biurowego University Business Park w Łodzi, podała spółka.>>>>  

Master Pharm 

Master Pharm zadebiutuje 28 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.>>>>   

Wittchen  

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o przeznaczeniu 11,95 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,66 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>  

Monnari Trade  

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 maja o przeznaczeniu 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,20 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>