"Zgodnie z realizowaną strategią Pragma Inkaso zwiększa kontraktację w ramach usługi faktoringu (wzrost o 9% r/r)" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2016 r. Grupa pozyskała 101 nowych klientów (w tym Pragma Inkaso: 73 Pragma Faktoring: 28), podano także.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)