Projekt rozpatrzyć ma Sejm na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek. Początkowo była mowa o tym, że wydarzenie rozegra się jedynie w Krakowie. W marcu poinformowano, że w programie wizyty papieskiej znajdzie się także Częstochowa. Na wałach okalających Jasną Górę ma zostać odprawiona msza z okazji 1050-lecia chrztu Polski, z udziałem władz państwowych i kościelnych.

Według posłów PO, którzy przygotowali projekt, skoro Częstochowa stała się także jednym z miejsc centralnych wydarzeń związanych z wizytą papieża, konieczne jest stworzenie miastu warunków do jego organizacji; nie można więc z zasięgu działania specustawy wyłączyć wojewody śląskiego.

Jak wyjaśniają projektodawcy, szacuje się, że do Częstochowy przyjedzie około 1,5 mln ludzi z całego świata. Tłumaczą, że trzeba zapewnić im opiekę lekarską, parkingi, zadbać o oczyszczenie miasta i dostęp do komunikacji miejskiej, a policji dać narzędzia pozwalające na zabezpieczenia trasy przejazdu Franciszka.

Nowelizacja ma - jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - stworzyć podstawy prawne, które umożliwią wojewodzie śląskiemu "podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy".

"Władze miasta obliczyły, że potrzeba im około 24 mln zł. Tymczasem wojewoda śląski ocenia wydatki na jeden milion. Władze miasta obstają przy swoich wyliczeniach i sytuacja na kilka miesięcy przed zlotem staje się patowa" - czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy projektu wskazali, że w aktualnym stanie prawnym nowelizowana ustawa odnosi się tylko do Krakowa, bo tam mają odbyć główne uroczystości. Jednak - jak podkreślili - drugim miastem, w którym papież spotka się z młodzieżą i wiernymi, będzie Częstochowa. "Choć będzie w niej kilka godzin – to zakres przygotowania do Jego wizyty powinien być identyczny dla obu miast. W Częstochowie, obok młodzieży, będą tysiące pielgrzymów, którzy w tym okresie tłumnie nawiedzają Jasną Górę. Władze Częstochowy mają doświadczenie w przyjmowaniu pielgrzymów, jednakże przy tej ilości pielgrzymów konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i przede wszystkim finansowe" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przygotował rząd. Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Była konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(PAP)