W ofercie publicznej Master Pharm sprzedał 4,85 mln akcji o łącznej wartości 29,1 mln zł, przy czym 18 mln zł stanowią środki pozyskane z nowej emisji. Cena emisyjna wynosiła 6 zł.

Pozyskany kapitał zarząd w całości przeznaczy na dalszy rozwój działalności, w tym rozbudowę mocy produkcyjnych, działania marketingowe oraz akwizycje.

"Środki pozyskane w drodze emisji umożliwią realizację zaplanowanej na lata 2016-2018 strategii rozwoju, obejmującej m. in. inwestycje w doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji, mających na celu poszerzenie zdolności wytwórczych" – powiedział prezes Master Pharm Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

W połowie kwietnia Master Pharm wznowił ofertę publiczną, którą zawiesił w grudniu ub.r. ze względu na sytuację rynkową.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. W 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 49,1 mln zł.

(ISBnews)