PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) powziął od zarządu spółki zależnej - Krio Intézet Zrt. z siedzibą w Budapeszcie informację o wydaniu 26 kwietnia przez sąd administracyjny w Budapeszcie wyroku uchylającego decyzję Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podała spółka. >>>>  

Budimex  

Portfel zamówień Grupy Budimeksu na koniec marca wynosił 9,098 mld zł, podała spółka. >>>>  

Budimex spodziewa się lekkiego wzrostu dynamiki sprzedaży w 2016 roku, jednak intensyfikację prac budowlanych przewiduje w latach 2017-2018, poinformował prezes Dariusz Blocher.>>>>  

Budimex odnotował 51,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 37,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

JSW 

Wyniki testów przeprowadzonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) wskazują na dodatkową utratę bilansowej wartości aktywów trwałych na poziomie 320 mln zł w segmencie "węgiel". Tym samym łączne odpisy aktywów węglowych w 2015 roku wyniosły 2,5 mld zł, podała spółka.>>>>  

Dekpol 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) określił piątek, 29 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 350 tys. obligacji serii D spółki Dekpol o wartości nominalnej 100 zł każda, podała giełda.>>>> 

X-Trade Brokers DM

W ofercie X-Trade Brokers DM zostanie zaoferowanych łącznie 16 433 709 akcji oferowanych, w tym: 1 644 000 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 14 789 709 inwestorom instytucjonalnym. Ostateczna cena akcji oferowanych w obu transzach jest jednakowa i wynosi 11,5 zł, podała spółka.>>>> 

Zobacz też rekomendacje 

MOL

MOL podpisał umowy dotyczące 7-letnich euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln euro, tym samym kończąc transakcję ich sprzedaży, podała spółka.>>>> 

Dębica 

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 78,91 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 86,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

CTE 

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podjął uchwałę o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii D ze względu na pozyskanie finansowania z emisji obligacji, podała spółka.>>>>  

Bank Zachodni WBK 

Bank Zachodni WBK odnotował 556,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1035,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Obciążenie rachunku zysków i strat grupy Banku Zachodniego WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 134,2 mln zł w I kw. br. i zmniejszyło się o 29,6% r/r.>>>>  

Bank Zachodni WBK chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie ok. 75 punktów bazowych w kolejnych kwartałach, poinformował przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne podczas konferencji prasowej. Bank nie planuje sprzedaży portfeli niepracujących o znaczącej wartości.>>>>  

Bank Zachodni WBK skoncentruje się w tym roku na inwestycjach w rozwój bankowości cyfrowej. Liczba aktywnych klientów BZ WBK korzystających z bankowości mobilnej wzrosła o 35% r/r do 719 tys. na koniec marca, poinformował przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne. >>>> 

FAM 

FAM Grupa Kapitałowa zwiększyła zysk netto o 626% r/r do 3,8 mln zł w I kw. 2016 r. dzięki przeprowadzonej wcześniej restrukturyzacji, poinformowała spółka.>>>>  

Mirbud 

Mirbud zawarł z Develey Immobilien - jako inwestorem - umowę na zaprojektowanie i wybudowanie hali magazynowej o powierzchni 9 895 m2 w miejscowości Pass, gmina Błonie k/Warszawy, za 17,22 mln zł brutto, podała spółka.>>>> 

BOŚ 

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru.>>>> 

Paged, DTP 

Paged Capital z Grupy Paged sfinalizował sprzedaż blisko 17,67 mln akcji DTP (49,5% kapitału) na rzecz PRA Group Polska za 86,5 mln zł, podał Paged. Grupa zamierza przeznaczyć je m.in. na współfinansowanie nowych inwestycji, jak również wypłaty rekordowej dywidendy Paged S.A.>>>> 

VIG Polska   

Spółki należące do grupy Vienna Insurance Group Polska (VIG Polska) osiągnęły 3,53 mld zł składki przypisanej brutto w 2015 r. Wynik finansowy brutto wzrósł o 36% r/r i wyniósł 192 mln zł, podała grupa.>>>>   

Parcel Technik 

Parcel Technik planuje przejście na GPW z NewConnect jeszcze w tym roku. Będzie ono poprzedzone emisją akcji na sfinansowanie ekspansji zagranicznej, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Rafał Markiewicz. Spółka w najbliższych tygodniach chce zakończyć wybór doradców w tym procesie.>>>>   

Grupa ZUE 

Grupa ZUE miała 34,58 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,26 mln zł straty operacyjnej i 3,5 mln zł straty netto w I kwartale 2016 r., według wstępnych danych.>>>> 

Robyg 

Robyg nabył pozostałych 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej MK Development, prowadzącej projekt deweloperski w dzielnicy Bemowo w Warszawie, podał Robyg.>>>>  

Indata Software 

Indata Software pozyskał kolejne zlecenia na swoje usługi dla przedsiębiorstw z branży energetycznej. Wartość dwóch kontraktów wynosi ponad 14 mln zł brutto, podała spółka.>>>> 

CD Projekt 

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują o skupie akcji do kwoty 250 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja.>>>>  

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju projektu badawczego zwiększenia wchłaniania CO2 przez kompleksy leśne, podało PGNiG.>>>> 

Pekaes  

Rada nadzorcza Pekaesu podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję członków zarządu spółki Macieja Bachmana, Arkadiusza Filipowskiego, Jerzego Markowa i Piotra Marczuka, podała spółka.>>>> 

Jujubee 

Jujubee zapowiada premierę gry "Take Off - The Flight Simulator" na 9 czerwca, podała spółka.>>>> 

Quercus TFI 

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 29,87 mln zł z zysku netto za 2015 r. na program nabywania akcji własnych, podała spółka.>>>>