W kwietniu OFE otrzymały 274,76 mln zł. W 2016 roku OFE otrzymały 1.001,6 mln zł.

Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 128,36 zł, przy średniej dla 2016 roku 64,57 zł. (PAP)