- MON informuje:

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski zatwierdził projekt pod nazwą „Mobilne Katedry”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt będzie również służył wsparciu kadry naukowej uczelni wojskowych w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Projekt „Mobilne Katedry” zakłada zapraszanie do współpracy, przez uczelnie wojskowe, wybitnych naukowców zagranicznych i prowadzenie przez nich zajęć dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cykli wykładów. Byłyby one prowadzone przez okres około miesiąca lub dwóch miesięcy w każdym roku. Cykl 4-6 wykładów w ciągu roku akademickiego będzie się składał w jedną całość w ramach jednej, konkretnej dyscypliny naukowej. Zakłada się zapraszanie naukowców, których dorobek naukowy świadczy o tym, że tworzą oni rozwiązania na światowym poziomie innowacyjności i reprezentują najlepsze uczelnie europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Wykładowców zapraszały będą uczelnie wojskowe w imieniu Ministra Obrony Narodowej, a koszty wykładów pokrywane będą ze środków przydzielonych na ten cel przez MON.

Preferowana tematyka wykładów będzie się mieścić w „Priorytetowych Kierunkach Badań Naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2013-2022”. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykładowca jest uznanym w świecie autorytetem naukowym, laureatem lub nominowanym do nagrody Nobla lub posiada indeks Hirscha powyżej 30, Kapituła projektu, złożona z przedstawicieli uczelni wojskowych, może rozpatrzyć pozytywnie wniosek, jeżeli wykracza on tematycznie poza „Priorytetowe Kierunki Badań Naukowych

w resorcie obrony narodowej w latach 2013-2022”.

Przedsięwzięcie będzie skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców. Jego zasadniczym celem będzie podniesienie jakości kształcenia, zaprezentowanie warsztatu dydaktycznego oraz dokonanie synergii nauki z dydaktyką.

Przewidywany budżet na realizację projektu „Mobilne Katedry” to ok. 2 mln zł rocznie, a czas jego trwania przewiduje się obecnie na 5 lat.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)