Według RBK opozycjonistów poróżniła kwestia przeprowadzania prawyborów, w których opozycja ma wyłonić swych reprezentantów przed wrześniowymi wyborami do Dumy (niższej izby parlamentu).

Portal poinformował, że w środę wieczorem odbyło się posiedzenie rady Koalicji Demokratycznej, z udziałem przedstawicieli wszystkich tworzących ją stronnictw: niezarejestrowanej Partii Postępu Nawalnego, partii Miłowa – Demokratyczny Wybór, również niezarejestrowanych Partii 5 Grudnia i Partii Libertariańskiej oraz ruchu „Solidarność”. Dwaj uczestnicy spotkania powiedzieli RBK o faktycznym wyjściu z koalicji zwolenników Nawalnego i Miłowa.

Według tych źródeł zaistniały zasadnicze różnice w kwestii taktyki przeprowadzenia prawyborów i tworzenia list kandydatów. Kwestionowane było również uzgodnione wcześniej zagwarantowanie Kasjanowowi pierwszego miejsca na liście.

Nawalny powiedział RBK po spotkaniu, że Koalicja Demokratyczna będzie nadal istniała jako byt polityczny, ponieważ zrzesza tzw. pozasystemową opozycję, ale nie będzie tworzyła wspólnej listy wyborczej na wrześniowe wybory.

Niedawno swoją kandydaturę z prawyborów w opozycji wycofał wiceszef Parnasu Ilia Jaszyn, który żądał, by Kasjanow zrezygnował z ustalonego już pierwszego miejsca na liście. Było to następstwem pokazanego przez kontrolowaną przez Kreml telewizję NTV skandalicznego filmu o byłym premierze.

Ruchy opozycyjne zamierzały skierować pod parasolem partii Parnas (Partii Wolności Narodowej) kandydatów na wybory i w tym celu wspólnie utworzyły Koalicję Demokratyczną. Planowano, że w maju odbędą się prawybory, których zwycięzcy zajmą niższe miejsca na liście.

Koalicja Demokratyczna zawiązała się w kwietniu 2015 roku. Była to pierwsza od dawna próba konsolidacji antykremlowskiej opozycji przed wyborami. Wszystkie poprzednie zakończyły się fiaskiem, przede wszystkim z powodu osobistych ambicji liderów poszczególnych formacji; ich spory skutecznie podsycał Kreml.

Parnas jest jednym z dwóch - obok partii Jabłoko - ugrupowań antykremlowskiej opozycji mających prawo uczestniczyć w wyborach parlamentarnych we wrześniu bez konieczności zbierania podpisów wyborców. Przywilej ten zawdzięcza Borysowi Niemcowowi, który we wrześniu 2013 roku, kandydując z jej listy, zdobył mandat deputowanego do Dumy Obwodowej w Jarosławiu.

Film o Kasjanowie NTV, należąca do kontrolowanego przez Kreml koncernu Gazprom, pokazała 1 kwietnia. Stacja opatrzyła ten materiał podtytułem: "Kasjanow z kochanką wypaplali brudne tajemnice opozycji". Pokazano zdjęcia z intymnego spotkania dwóch osób, którymi według NTV są Kasjanow i Natalia Pielewina, należąca również do partii Parnas. Wyemitowano też nagrania audio, przedstawione jako rozmowy Kasjanowa i Pielewinej, w których rozmówcy negatywnie wyrażają się o innych opozycjonistach, m.in. o Jaszynie i Nawalnym.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)