"Uchwałą podjęta przez NWZ jest kolejnym ważnym krokiem w budowie rynkowej pozycji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, w minionym tygodniu rada nadzorcza, przyjęła Ramową Strategię Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020" - powiedział Kluza cytowany w komunikacie.

Prezes dodał, że ramowa strategia zapowiada korektę modelu biznesowego BOŚ, ukierunkowaną na poprawę efektywności i wskazuje także na konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania oraz rozszerzenia aktywności w obszarze z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska.

"Naszym wyróżnikiem i mocną stroną jest proekologiczna misja BOŚ, którą będziemy akcentować nie tylko w finansowaniu przedsięwzięć eko, ale i w bezpośredniej obsłudze klienta. Stawiamy na 'Ekologię czasu', którą traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość i jeden z najważniejszych standardów korporacyjnych BOŚ. Chcemy, dzięki sprawnej, efektywnej i nowoczesnej bankowości, dawać więcej czasu naszym Klientom na ich prywatne życie" – zapewnił Kluza.

Intencją zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi bankowi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, podano także.

"W prowadzonych działaniach, zarówno w procesie dokapitalizowania banku jak i wdrażania nowej strategii bank ma pełne wsparcie wiodącego akcjonariusza – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – podsumował Kluza

Pod koniec lutego br. BOŚ ogłosił, że planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. 

Wcześniej w lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział później, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)