"Zarząd [...] podjął uchwałę, na podstawie której zatwierdzone zostało rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do modelu biznesowego dotychczas realizowanego przez Grupę Czerwona Torebka, o model działania polegający na wdrożeniu innowacyjnego projektu, z zakresu biznesów typu 'FinTech', polegającego na stworzeniu internetowej platformy, która umożliwi obrót wekslowy między zainteresowanymi podmiotami" - czytamy w komunikacie.

W celu realizacji projektu powołana zostanie nowa spółka - Syngrapha sp. z o.o.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)