Analitycy spodziewali się w IV indeksu na poziomie 103,4 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł w IV minus 9,3 pkt. wobec minus 9,7 pkt. poprzednio. Oczekiwano minus 9,3 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł minus 3,7 pkt. wobec minus 4,2 pkt. poprzednio. Tu spodziewano się minus 4,0 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 11,5 pkt. Oczekiwano 10,0 pkt. wobec 9,6 pkt. poprzednio.

W handlu wskaźnik wyniósł 1,3 pkt. wobec 1,9 pkt. poprzednio, a w budownictwie minus 19,4 pkt. wobec minus 20,5 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu. (PAP)