Projekt rządu dotyczy minimalnej stawki 12 zł brutto przy umowach zleceniach.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Wcześniej przedstawiciele rządu mówili o wejściu w życie ustawy od 1 września. (PAP)