"Ten niewielki spadek wartości wynika przede wszystkich ze spadku o 3 punkty procentowe podwskaźnika dotyczącego rocznej prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Pozostałe cztery wskaźniki pozostały takie same bądź poprawiły się" - napisano.

Dane szczegółowe IV zmiana mdm - Stan gospodarki -5,0 1,0 - Stan gospodarki prognoza -10,0 0,0 - Stan gosp. domowych 6,0 0,0 - Stan gosp. domowych progn. 6,0 -3,0

(PAP)