W momencie wejścia do UE w maju 2004 roku zaufanie to odczuwało prawie dwie trzecie Czechów i tak wysokiego wskaźnika nigdy już później nie odnotowano. Mimo okresowych wahań wynosił on jeszcze w kwietniu ubiegłego roku 52 proc., a obecnie zmniejszył się do 37 proc.

Spadek o 15 punktów procentowych w ciągu jednego roku wiąże się prawdopodobnie z trapiącym Europę kryzysem migracyjnym. Sama UE wypadła w sondażu i tak znacznie lepiej niż poszczególne jej instytucje - Parlament Europejski i Komisję Europejską darzy zaufaniem około jedna czwarta Czechów, a przewodniczącego Rady Europejskiej i szefową unijnej dyplomacji tylko jedna piąta. Jak zaznacza CVVM, może mieć na to wpływ okoliczność, że około jednej czwartej respondentów nie wie, jakie konkretnie osoby pełnią obie te funkcje.

Ankieta CVVM ujawniła, że w ciągu ostatniego roku spadło wyraźnie również zaufanie czeskiego społeczeństwa do ONZ i NATO - wskaźniki obniżyły się tu odpowiednio z 68 do 53 proc. i z 62 do 50 proc.

Sondaż CVVM przeprowadzono w dniach od 4 do 11 kwietnia wśród 1063 obywateli Republiki Czeskiej w wieku ponad 15 lat.

>>> Czytaj też: Światowe potęgi uzależniły się od sankcji. Ich liczba wzrosła dwukrotnie