O sprawie pisze „Gazeta Wyborcza”.

Jak czytamy, zgodnie z medialnymi przeciekami projekt zapowiadany w grudniu przez niemiecką minister pracy Andreę Nahles jest już gotowy i został właśnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Obywatele państw UE, którzy nie zdążą nabyć prawa do zasiłku dla bezrobotnych i innych form pomocy społecznej, a popadną w kłopoty finansowe, będą mieli prawo do jednorazowych "świadczeń pomostowych" - przysługujących przez cztery tygodnie.

Dodatkowo obcokrajowcy mają otrzymać "pożyczkę na powrót do kraju ojczystego", a tam z kolei będą mogli ubiegać się o przysługujące im świadczenia z pomocy społecznej.

>>> Czytaj też: Oto jedyny kraj w UE, który chce przyjąć więcej uchodźców