Koszty życia na najdroższych obszarach miejskich w Stanach Zjednoczonych wyraźnie wzrosły. Pomiędzy 2010 a 2014 rokiem ceny mieszkań oraz najmu skoczyły tam o 12 proc. Zmusiło to wiele rodzin z klasy średniej i niższej do wyprowadzki - pisze Quartz. com.

Udział gospodarstw domowych zarabiających ponad 100 tys. dol. wzrósł w najzamożniejszych dzielnicach miast w latach 2009-2014 o 3,6 proc. W tym samym czasie odsetek gospodarstwo o dochodach poniżej 30 tys. dol. zmniejszył się o 2,2 proc. – wynika z szacunków strony internetowej Trulia.

Najczęstszym powodem wyprowadzki są zbyt wysokie koszty życia i słabe perspektywy zawodowe. To główny wniosek płynący z badania procesów migracyjnych opublikowanych w dokumencie Census’ American Community Survey. Wzięło w nim udział 130 tys. osób.

Okazuje się, że najbiedniejsi Amerykanie wyprowadzają się z najbogatszych dzielnic znacznie częściej niż bogate rodziny. Ten trend jest bardzo wyraźny szczególnie dla osób z dochodem poniżej 30 tys. dol. Również w przypadku osób o zarobkach w przedziale 31-60 tys. dol. liczba wyprowadzających się z zamożnych obszarów miejskich przewyższa liczbę wprowadzających się do nich. Dopiero dla osób o dochodzie powyżej 150 tys. trend wyraźnie się odwraca.

Większość osób zmuszonych do wyprowadzki szuka nowego lokum w biedniejszych dzielnicach albo okolicznych miastach. Mieszkańcy San Francisco na przykład najczęściej przenosili się do Oakland (35,1 proc. wszystkich emigrantów), San Jose (13,3 proc.) oraz Los Angeles (8,2 proc.).

Największą liczbę mieszkańców z klasy średniej i niższej tracą miasta USA, które doświadczyły największego ekonomicznego boomu w ostatnich latach. Co ciekawe proporcja wprowadzających się do wyprowadzających w poszczególnych grupach dochodowych była podobna w większości zamożnych dzielnic.

Zdecydowanie dominującą grupą osób uciekających z centrów wielkich miast są tzw. millenialsi, czyli osoby urodzone pomiędzy 1980 a 1994 rokiem. Wyprowadzają się oni niemalże dwa razy częściej niż przedstawiciele innych grup wiekowych. Ich działania potwierdzają też wyniki innych badań sugerujących wbrew powszechnym opiniom, że mieszkańcy wielkich miast migrują z centrów na ich przedmieścia. Więcej na ten temat na stronie internetowej Quartz.com.