Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną w I półroczu tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Środki z emisji nowych akcji spółka zamierza przeznaczyć na przyśpieszenie rozwoju firmy i realizację strategicznych celów m.in.: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK.

"Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w dalszym zwiększaniu skali działalności, m.in. poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, zaplecza magazynowo-logistycznego czy wprowadzanie do oferty kolejnych marek własnych. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Rokrocznie odnotowujemy ok. 20-proc. dynamikę sprzedaży. W I kwartale i kwietniu 2016 dynamika ta była znacznie wyższa w wyniku rozwoju Grupy i rozbudowy sieci filii, które zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pierwsze miesiące roku pokazują efekt tych inwestycji. W ostatnich czterech latach uruchomiliśmy 35 nowych filii. Widzimy ogromny potencjał zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku, dlatego rozwijamy sprzedaż w obu tych kierunkach" - skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

W komentarzu przesłanym ISBnews prezes wskazał, że spółka jest zadowolona z dynamiki przychodów w I kw. i dobrze rokuje ona na pozostałą część roku.

"Pozytywne tendencje wynikające z rozwoju Grupy i otwierania nowych filii wpłynęły na znacznie wyższą dynamikę przychodów ze sprzedaży spółki w I kwartale i kwietniu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Auto Partner była wyższa o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Wysoka dynamika przychodów w I kwartale, który zwykle zgodnie z sezonowością jest słabszym okresem, dobrze rokuje na pozostałą część roku" - napisał Górecki.

W 2015 r. spółka miała 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 425,1 mln zł rok wcześniej, 30,1 mln zł EBITDA wobec 27,7 mln zł w 2014 r. oraz 16,3 mln zł zysku netto wobec 15,1 mln zł rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata.

(ISBnews)