"29 kwietnia 2016 roku emitent jako kupujący oraz Michał Laska i CADM Automotive 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako sprzedający zawarli umowę nabycia 51% udziałów w spółce CADM Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie" – czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia Groclin poinformował, że kupi docelowo 100% udziałów inżynierskiego biura projektowego CADM Automotive. Jak wówczas podawano, wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł (gotówka plus akcje). Nabycie 51% akcji CADM Automotive za 10,2 mln zł stanowi I etap akwizycji. Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok.

Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)