Oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych ogółem spadło do 6,4 proc. z 6,5 proc., a oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw ogółem spadło do 3,3 proc. z 3,4 proc. w poprzednim miesiącu.

Poniżej średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych umów złotowych:

Sektor Kategoria Termin mar-15 lut-16 mar-16
Kredyty i inne należności w PLN gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Kredyty na cele konsumpcyjne (bez kredytów o charakterze bieżącym) stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 9,3% 8,9% 8,9%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie 4,3% 4,3% 4,2%
stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie 8,1% 7,3% 7,4%
stopa stała powyżej 5 lat 8,6% 7,7% 7,6%
ogółem 8,6% 8,2% 8,1%
rzeczywista stopa procentowa 15,6% 15,2% 15,0%
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 4,5% 4,6% 4,6%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie np. np. np.
stopa stała powyżej 1 roku np. np. np.
ogółem 4,4% 4,4% 4,4%
rzeczywista stopa procentowa 4,7% 4,6% 4,6%
Kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 5,7% 5,7% 5,6%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie np. np. np.
stopa stała powyżej 1 roku np. np. np.
ogółem 5,8% 5,8% 5,6%
Pozostałe kredyty i inne należności bez przedsiębiorców indywidualnych stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 5,7% 5,7% 5,4%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie np. np. np.
stopa stała powyżej 1 roku - - -
ogółem 5,8% 5,7% 5,4%
ogółem 6,7% 6,5% 6,4%
Przedsiębiorstwa niefinansowe Kredyty o wysokości do 1 miliona zł włącznie stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 3,5% 3,2% 3,1%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie 3,6% 3,3% 3,7%
stopa stała powyżej 1 roku np. np. np.
ogółem 3,5% 3,2% 3,2%
stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku 4,4% 3,4% 3,4%
Kredyty o wysokości od 1 do 4 milionów zł włącznie stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 3,4% 3,2% 3,1%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie 3,9% np. np.
stopa stała powyżej 1 roku np. np. np.
ogółem 3,4% 3,2% 3,1%
stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku 3,9% 3,6% 3,6%
Kredyty o wysokości powyżej 4 milionów zł stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie 3,0% 3,4% 3,3%
stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie np. np. np.
stopa stała powyżej 1 roku np. np. np.
ogółem 3,1% 3,6% 3,4%
stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku 3,5% 3,5% 3,5%
ogółem 3,3% 3,4% 3,3%
ogółem 5,1% 5,1% 4,9%

np. - kategoria niepublikowana ze względu na wymogi poufności sprawozdawczej

b.d. - brak danych

(PAP)