"Obecnie mamy sfinansowane ok. 62 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych i zgromadzoną największą od początku roku rezerwę płynnych środków. Na poziom rezerwy płynnościowej w wysokości ok. 57 mld zł składają się zarówno środki złotowe, jak i walutowe" - napisał Nowak w komentarzu do podaży SPW na maj.

"Jednocześnie gotowe do uruchomienia są kolejne transze kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych i pracujemy nad emisjami obligacji zagranicznych na nowych segmentach rynku. Ewentualne emisje zagraniczne miałyby ograniczoną wartość dostosowaną do specyfiki danego rynku" - dodał.

Nowak wskazał, że zgromadzone rezerwy środków i duży stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych pozwalają stopniowo ograniczać podaż obligacji dostosowując ich strukturę do uwarunkowań rynkowych. Dodał, że nie ma również obecnie zasadności emisji bonów skarbowych.

Wcześniej MF podało, że w maju na dwóch przetargach zaoferuje obligacje łącznie za 4-11 mld zł. Na przetargu 5 maja MF zaoferuje obligacje OK1018/DS0726 łącznie za 2-5 mld zł. Na przetargu 25 maja zaoferuje obligacje za 2-6 mld zł, a ich wybór będzie zależał od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych 5 maja.

"W maju planujemy zaoferować standardowy zestaw obligacji ze wstępnie określonymi szerokimi przedziałami podaży. Przedziały te będą zawężane przed przetargami w uzależnieniu od bieżącej sytuacji rynkowej" - napisał Nowak.

INWESTORZY ZAGRANICZNI

Nowak zaznaczył, że w marcu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 3,6 mld zł.

"Inwestorzy zagraniczni w dalszym ciągu redukowali portfele obligacji zapadających w horyzoncie jednego roku (-1,7 mld zł). Portfel obligacji średnioterminowych (3-7 lat) zwiększył się natomiast o 0,9 mld zł, a długoterminowych aż o 4,4 mld zł" - napisał.

"W kwietniu od inwestorów zagranicznych wykupione zostały zapadające w tym miesiącu obligacje o wartości 4,7 mld zł. Inwestorzy zagraniczni zrolowali większość zapadających obligacji, w dalszym ciągu redukując portfele obligacji krótkoterminowych i zwiększając zaangażowanie w obligacje średnio i długoterminowe" - dodał.(PAP)