Zgodnie z porozumieniem zawartym po wielotygodniowych rozmowach centrowa Fianna Fail (Partia Republikańska) będzie się wstrzymywać od głosu w kluczowych głosowaniach, co pozwoli Fine Gael na sprawowanie rządów i przyjmowanie jej ustaw w parlamencie.

Porozumienie ma obowiązywać do października 2018 roku, co umożliwi nowemu rządowi przyjęcie trzech rocznych budżetów - podał Reuters. Zawarto w nim ramowe uzgodnienia w dziedzinach istotnych dla obu zbliżonych programowo do siebie partii, takich jak podatki, sektor publiczny czy polityka mieszkaniowa.

Rządząca w Irlandii koalicja składająca się z Fine Gael (Partii Jedności Irlandzkiej) i Partii Pracy (LP) zwyciężyła wprawdzie w przeprowadzonych 26 lutego wyborach parlamentarnych, ale nie udało jej się zachować większości w parlamencie.

Nawet po skumulowaniu mandatów oba ugrupowania są znacznie poniżej progu 80 deputowanych niezbędnych do stworzenia bezwzględnej większości i powołania stabilnego rządu.

Partia Kenny'ego uzyskała 50 ze 158 miejsc w parlamencie (wobec 76 w poprzednich wyborach w 2011 roku). Fianna Fail zajęła drugie miejsce z wynikiem 44 mandatów.

LP poniosła w wyborach porażkę i ma siedmiu deputowanych. Lewicowa Sinn Fein (historycznie związana z Irlandzką Armią Republikańską) poprawiła notowania i stała się trzecią siłą w parlamencie, dysponując 23 miejscami.

Reuters podaje, że najwcześniej w środę może w parlamencie nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla Endy Kenny'ego, co pozwoliłoby mu po raz kolejny zostać szefem rządu.(PAP)

kot/ mc/