Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał od osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie Emitenta, zawiadomienia z dnia 29 kwietnia 2016 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z zawiadamiającymi, tj. spółkę Pragma Finanse sp. z o.o. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 kwietnia 2016 roku:

51 szt. akcji po 11,90 zł

100 szt. akcji po 12,90 zł

100 szt. akcji po 12,10 zł

620 szt. akcji po 12,14 zł

100 szt. akcji po 12,18 zł

32 szt. akcji po 12,19 zł

100 szt. akcji po 12,30 zł

100 szt. akcji po 12,35 zł

100 szt. akcji po 12,40 zł

200 szt. akcji po 12,41 zł

25 szt. akcji po 12,55 zł

50 szt. akcji po 12,60 zł

130 szt. akcji po 12,67 zł

89 342szt. akcji po 12,80 zł.

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Więcej na: biznes.pap.pl