Poniżej oczekiwania banków na drugi kwartał z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W segmencie dużych przedsiębiorstw jedynie niewielkie złagodzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki; w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw złagodzenie polityki kredytowej o większej skali; wzrost popytu w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw;

KREDYTY MIESZKANIOWE

Istotne zaostrzenie polityki kredytowej; pojedyncze banki oczekują spadku popytu;

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Złagodzenie polityki kredytowej; wzrost popytu. (PAP)