Pozostałą część zysku za 2015 r. w kwocie 6,03 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy.

"Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 29 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2016 roku" - czytamy także w uchwałach.

Vistal Gdynia odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 11,72 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze Vistalu zdecydowali o przeznaczeniu 4,26 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,3 zł na akcję.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)