Strata operacyjna wyniosła 32,38 mln zł wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 841,92 mln zł w 2016 r. wobec 987,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2016 r. wyniosła 8,29 mln zł wobec 17,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)